Жените програмисти

Жените програмисти

Първите програмисти са били жени

За тези, които не знаят, програмирането е било от съществено значение за Втората световна война, когато са използвани първите компютри за изчисляване на траекторията на балистичните ракети. Тази трудна задача е била изпълнена от първата цифрова електронноизчислителна машина ENIAC. Този компютър е бил изобретен от мъже, които не са искали да се занимават с досадната работа със системата, така че са я поверили на жените. Дамите, отговарящи за тази задача по време на войната, не са били обучавани; те е трябвало да се оправят с тази първа форма на компютърно програмиране чрез проба и грешка.

Желание да се докажеш

Момичетата и жените, работещи в сферата на технологиите знаят, че са в неравностойна позиция. Те навлизат в преобладаващо мъжка професия, където има много предразсъдъци, що се отнася до техните умения. Но сега вече нещата се променят положително и разнообразието между половете се превръща в приоритет в технологичните компании.

Страст в работата

Всеки успешен програмист, влага страст в работата си. Това не е занимание, което може да се върши години наред, за да си плащаш сметките, преди да преминеш към мечтаната работа. Жените лесно се вдъхновяват, когато намерят работа, която им харесва и им се отдава. Тази страст се превръща в желание за учене и развитие, които водят до успех.

Комуникативни умения

Жените се справят много по-добре от мъжете в общуването.

За програмистите способността да комуникират е от съществено значение. Те трябва да пишат командите си в програмата по ясен и кратък начин.Ако кажете нещо неправилно, това може да доведе до бъгове и системни грешки, което от своя страна изисква часове на преглеждане на кода ред по ред. Когато възникне проблем, програмистът трябва да бъде в състояние да раздели програмата на малки части, за да е в състояние да открие проблема. Жените имат търпението и възможностите да го направят.

Умения за разрешаване на проблеми

Факт е, че жените са склонни да решават проблемите, анализирайки ситуацията и излизайки с предложение за решение. При програмирането точно това мислене е от значение.

Приспособимост

Жените са склонни да се адаптират към постоянно променящата се ситуация, което се цени високо в света на технологиите. Те могат да работят самостоятелно, както и в екип. Те по-лесно се справят в ситуации на силен стрес и издръжливостта им е невероятна. При програмирането винаги трябва да сте готови да се адаптирате към ресурсите, с които разполагате, времето, бюджета, екипа, с който работите, средата и т.н. А жените са по-приспособими, когато става въпрос за промяна.