За Димитринка Цветкова

Аз съм team lead, който комбинира задълбочени технически познания с умения за управление на хората. Най-често проблемите в един екип включват едностранчиво разбиране на задачите и липса на обща визия за работа. Аз помагам при изясняване на бизнес изискванията и тяхната правилна реализация с мотивация и задружност в екипа от разработчици и проектанти. От опит знам, че правилното водене на един проект задължително води до успех на финала. Вярвам в поговорката “Сговорна дружина планина повдига” и знам, че ако един бизнес иска да има високи резултати, той трябва да има успешни и задружни хора, с които да покори върхове.

Аз съм сертифициран Java Proffesional с повече от 16 години опит в областта на софтуерната индустрия, имам над 10 големи успешни и реално работещи проекта с национално значение.

Сертифициран Management & Leadership и Scrum Master съм.

Създател съм на школа за деца, които имат интереси в ИТ сферата.

Участник в различни технически семинари у нас и по света – JPrime 2016 – Sofia, Bulgaria, Oracle conf 2017 – San Francisco, USA, Web Sumit – Lisbon, Portugal

Вярвам, че новите социални умения като креативност, гъвкавост, емпатия и асертивност са не по-малко важни от експертните и технически умения, а двете в комплект са най-ефективни.