SoftUni Fest Kids

SoftUni Fest Kids

Въпреки КОВИД кризата нашите ученици успяха да се включат за втора порендна година в SoftUni Fest Kids където премериха сили със свои връстници от цялата страна – споделяме в резюме коментари по техните проекти:

„Интересен въпросник и прекрасно използване на променливи и списъци. Може да се подобри четимостта на въпросите на някои фонове.“

„Интересна игра, макар малко трудна за схващане първоначално. Може да се добавят правила/инструкции в началото, както и да се показва някъде променливата докато играчът играе, а също и да експериментираш, всяка риба да дава различен брой точки.“