Добър екип и добър продукт

Добър екип и добър продукт

Как да сглобим добър екип и да направим добър продукт?

Всеки един екип трябва да има 5 основни играча

 • Team lead
 • Експерт
 • Бизнес анализатор
 • Външен съветник
 • Клиент

Трите въпроса, които правят добър проект

 • Какво трябва да бъде направено?
 • Кога трябва да бъде направено и в каква последователност? – дефинира се начална и крайна точка, както и отделните етапи;
 • Къде трябва да стои проекта? – трябва да имаме чисто и ясно виждане къде и как ще се използва проекта;

The iron triangle

 • ВРЕМЕ– жизнения цикъл на проекта съдържа начална, крайна и междинни точки; Намаляването на времето означава, че трябва да се увеличи цената, за да се увеличат и ресурсите;
 • ЦЕНА – всеки проект има определена цена и намаляването на цената води до намаляване на обхвата;
 • ОБХВАТ – всеки обхват има специфични бизнес цели и стъпки, които трябва да се минат; Промяната на обхвата винаги води до промяна на цената и на времето;

8 основни умения на добрия project manager

 • Комуникация – добрите project managers са добри комуникатори;
 • Leadership – ръководителя знае как да вдъхнови, как да постави ясно визия и мотивация за всеки един участник в екипа;
 • Дипломация – хората са преди всичко човеци; Трябва да се избягват конфликтите и да се търси златната среда, където всеки един печели;
 • Времето – това е много повече от това да са поставени задачи;
 • Контрол
 • Риск
 • Умения за срещи
 • Eкспертиза