7 причини за провал на проект или за лошо изпълнение

7 причини за провал на проект или за лошо…

Всички сме съгласни, че споделянето на информация и познания е важно за всеки проект

1. Лоша комуникация

Все още се оказва, че лошата комуникация е основната причина, поради която проектът няма желаните резултати или просто се проваля.

2. Без план или изпускане на сроковете

Грешка е работата без план или неправилно разпределяне на ресурсите.

3. Загуба на детайлите

В процеса на работа се губи следенето на детайлите, които са важни за крайния резултат.

4. Използване на грешни инструменти

Понякога се оказва, че липсата на подходящ инструмент проваля цялостното изпълнение.

5. Липса на мониторинг и контрол

Липсата на наблюдение и контрол са основни причини за разпиляност и загуба на фокус.

6. Безрисково управление

За целите, които се поставят в началото трябва да се оценява и риска, който се поема, за да може да се направи реална оценка.

7. Промяна на обхвата

В краен етап на проекта и е проблем ако се променят целите или обхвата му.